ภาษาไทย

สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับท่านสู่ สมาคมครอบครัว ไทย - เยอรมัน

สมาคมครอบครัวไทย-เยอรมัน (Thailandisch - Deutscher Familien Verein) ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมตามกฏหมายเยอรมัน ณ.เมือง Ingolstadt, Germany คณะกรรมการก่อตั้งสมาคมฯ ประกอบด้วยกลุ่มครอบครัว ไทย - เยอรมัน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการจัดตั้งสมาคมฯดังนี้

1. เป็นศูนย์กลางการช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารในประเทศไทย และเยอรมนี / ช่วยเหลือทางด้านข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับครอบครัวไทย-เยอรมันที่อาศัยอยู่ใน Ingolstadt และ ใกล้เคียง
2. สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมไทย สินค้าหัตถกรรมไทย อาหารไทย เครื่องดื่มไทย นวดแผนไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศเยอรมนี
3. สนับสนุน ครอบครัวไทย - เยอรมัน หรือ ชาวเยอรมัน ใช้ชีวิตในประเทศไทยหลังเกษียณ ในโครงการ (Thai-German Village Project)
4. ส่งเสริมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทย - เยอรมัน ในการสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยว ระหว่าง ไทย - เยอรมัน ในโครงการ วัฒนธรรมสัญจร
5. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ สินค้าหัตถกรรมไทย (One Tambon One Product - OTOP) สินค้าไทยส่งออก ตลอดจนการสนับสนุนการผลิตสินค้าหัตถกรรมโดยแม่บ้านชาวไทยในเยอรมนี
6. ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ของเด็กไทย - เยอรมัน ในโครงการ “เด็กไทยไม่ลืมภาษาไทย” และคนเยอรมันที่สนใจเรียนภาษาไทย
7. สนับสนุน และ ร่วมมือ กับหน่วยงาน และองค์กรการกุศล ต่างๆ ในโครงการสาธารณประโยชน์ทั่วโลก

สำหรับท่านที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิก ท่านสามารถเลือกได้ดังนี้
- สมาชิกสามัญ อัตราค่าสมาชิก 10 ออยโร ต่อปี ซึ่งท่านจะมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ และ บริหารสมาคมฯในวาระต่อไป
- สมาชิกนิติบุคคล อัตราค่าสมาชิก 200 ออยโร ต่อปี ในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคม

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับในฐานะสมาชิกสมาคมฯ
- ส่วนลดในการเข้าพักในกลุ่มโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ทั้งในยุโรป และ ประเทศไทย ที่ประชาสัมพันธ์ผ่านสมาคมฯ
- ส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้า (OTOPs) หรือ สินค้าหัตถกรรมไทยส่งออก ที่ประชาสัมพันธ์ผ่านสมาคมฯ
- บริการปรึกษาด้านการท่องเที่ยวเมืองไทย และ ในภาคพื้นยุโรป ตลอดจนช่วยดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการเข้าเมือง
- บริการจัดการด้านการเอกสารเหมือนเป็นเลขาส่วนตัว เช่น การพิมพ์เอกสาร แปลเอกสาร ถ่ายเอกสาร สแกนเอกสาร และการบริการอินเตอร์เน็ท
- บริการด้านล่าม หรือ แปลภาษาไทย - เยอรมัน / ไทย - อังกฤษ ในการติดต่อกับทางราชการทั้งเยอรมนี และ ไทย
- บริการด้านการปรึกษากฏหมาย กับ สำนักงานกฏหมายที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ
- ให้กับปรึกษาเกี่ยวกับความมั่นคงของการดำรงชีวิตในเยอรมนี เช่น การประกันสุขภาพ/ชีวิต เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
- บริการด้านการจัดการงานต่างๆ ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เช่น ทำบุญวันเกิด / แต่งงาน / ฉลองงานแต่งงาน / งานเลี้ยงเกษียณอายุ และ อื่นๆ โดยการจัดงานในรูปแบบไทย

สมาคมฯได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อการดำเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วไป ดังนั้น คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีความหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการสมัครเป็นสมาชิก /บริจาค หรือร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ ในโอกาสต่อไป

เรายินดีให้บริการปรึกษาเบื้องต้น ช่วยเหลือ หากคุณมีปัญหาในการใช้ชีวิตในต่างแดน รับบริการปรึกษางานด้านเอกสาร วีซ่า เปลี่ยนนามสกุลตามสามี รับรองบุตร และ การดำเนินการทำหนังสือเดินทางในต่างประเทศ

ครอบครัวไทย - เยอรมัน (Thailandisch - Deutscher Familien Verein e.V). ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

สมาคม ครอบครัวไทย - เยอรมัน - Der Thailaendisch-Deutscher Familienverein
Prinz-Heinrich Strasse, Nummer 8
85051 Ingolstadt
Tel: 49-0841-93 76 82 64 (09:00 - 12:00 น) แนนซี่
email: contact@th-de.com,  www.th-de.com